Betws-y-Coed in Snowdonia, North Wales Snowdonia
betws-y-coed
snowdonia
home
about the Croeso Betws site around betws-y-coed, snowdonia, north wales accommodation around betws-y-coed, snowdonia, north wales Cymraeg - the Welsh language is spoken by 65% of people in Snowdonia National Park things to do around betws-y-coed, snowdonia, north wales myths and legends from snowdonia local history around betws-y-coed, snowdonia, north wales events around betws-y-coed, snowdonia, north wales links of interest site map
Things To Do > Walks

forest walk in snowdonia in snow


Walking in Snowdonia

The area around Betws-y-Coed has something to offer all walkers all year round whether you are looking for forest walks, the Welsh 3,000 ft peaks, wide open moorland or river walks with stunning waterfalls.

Choose the bleak moorland above Penmachno, the fertile and lush Machno, Lledr and Conwy Valleys, the Gwydir Forest, the Glyders and Carneddau, or of course the ever popular ascent up Snowdon. All these can be found within the Croeso Betws area.

There are plenty of places to eat at the end of a days walking, and Betws-y-Coed and Capel Curig have numerous Outdoor Shops to tempt you (look out for their sale rooms!). All the B&Bs and campsites on our site welcome walkers, so why not come and experience the Real Wales for yourself!

Cerdded yn Eryri

Mae gan yr ardal o gwmpas Betws-y-Coed lawer i gynnig i bob math o gerddwyr trwy gydol y flwyddyn, pe baech yn chwilio am lwybrau trwy'r goedwig, y copâu Cymreig sy'n uwch na 3,000 troedfedd, rhosydd agored neu lwybrau wrth ochr afonydd hefo rhëydr ewynnol.

Dewisiwch y rhosydd noethion uwchben Penmachno, dyffrynnoedd glas a ffrwythlon y Machno, Lledr a Chonwy, Coedwig Gwydir, y Glyderau a'r Carneddau, neu wrth gwrs y ddringfa byth boblogaidd i fyny'r Wyddfa. Gellir cael hyd i rhain i gyd o fewn ardal Croeso Betws.

Mae yna ddigonedd o lefydd i fwyta ar ddiwedd diwrnod da o gerdded, ac mae gan Betws-y-Coed a Chapel Curig lawer iawn o Siopau Awyr Agored i'ch temtio (edrychwch allan am eu hystafelloedd sêl!). Mae pob un o'r llefydd Gwely a Brecwast a'r gwersylloedd ar ein safle'n croesawu cerddwyr, felly dewch i brofi'r Cymru go iawn dros eich hunain!


 

Some suggested walks :

Location Type Distance
Moel Siabod Mountain walk to 2861 ft. details 6 miles
Tryfan Short but steep walk up an inspiring peak. details 3 miles


betws-y-coed snowdonia national park

Designed and produced
by PJ WebWorks © 1999-2001

HomeAbout this siteThe AreaPlaces to StayThe Welsh Language
Things to DoMyths & LegendsLocal HistoryEventsLinksSite Map

betws-y-coed lies in the snowdonia national park
betws-y-coed