Betws-y-Coed in Snowdonia, North Wales Betws-y-Coed Site Map
betws-y-coed
snowdonia
home
about the Croeso Betws site around betws-y-coed, snowdonia, north wales accommodation around betws-y-coed, snowdonia, north wales Cymraeg - the Welsh language is spoken by 65% of people in Snowdonia National Park things to do around betws-y-coed, snowdonia, north wales myths and legends from snowdonia local history around betws-y-coed, snowdonia, north wales events around betws-y-coed, snowdonia, north wales links of interest site map

site map

About This Site
What this site has to offer  go!
 
Am y Safle Yma
Beth sydd gan y safle yma i gynnig  awê!
The Area
Introduction   go!
   Quick Guide - tour of the area  go!
   Where is Snowdonia ?  go!
   Factfile  go!
     >> Towns & Villages  go!
     >> Historic Sites  go!
 
Yr Ardal
Cyflwyniad   awê!
   Cyfeirydd Cyflym  awê!
   Lle mae Eryri?  awê!
   Ffeiliau Ffeithiau  awê!
     >> Pentrefi a Threfi  awê!
     >> Safloedd Hanesyddol  awê!
Places to Stay
Introduction   go!
   Bed & Breakfasts  go!
   Campsites  go!
   Self-Catering  go!
 
Llefydd i Aros
Cyflwyniad   awê!
   Gwely a Brecwast  awê!
   Gwersyll  awê!
   Hunan Ddarpar  awê!
The Welsh Language
Introduction   go!
   The History of the Welsh Language  go!
   The Meanings of Welsh Place Names  go!
   Some Welsh Phrases to Try  go!
 
Yr Iaith Cymraeg
Cyflwyniad   awê!
   Hanes yr Iaith Gymraeg  awê!
   Beth mae Enwau Cymraeg Llefydd yn Feddwl  awê!
   Rhai Pethau i'w Dweud yng Nghymraeg  awê!
Things to Do
Things to Do   go!
 
Pethau i'w Gwneud
Pethau i'w Gwneud  awê!
Myths & Legends
Introduction   go!
   Merlin and the Red Dragon of Wales  go!
   Wibernant - the dragon-like beast from Penmachno  go!
 
Hanesion a Chwedlau
Cyflwyniad   awê!
   Myrddin a Draig Goch Cymru  awê!
   Y Wibernant - chwedl am fwystfil tebyg i ddraig o ardal Penmachno  awê!
Local History
Introduction   go!
   Quick Guide to Local History  go!
   Llewelyn Fawr  go!
   Madog Discovers America in 1170 !  go!
 
Hanes Lleol
Cyflwyniad   awê!
   Hanes Lleol mewn Chwinciad  awê!
   Llewelyn Fawr  go!
   Mae Madog yn darganfod America yn 1170 !  awê!
Events
Shows, concerts, sheepdog trials and more..  go!
 
Digwyddiadau
Sioeau, cyngherddau, treialon cwn defaid a mwy..  awê!
Links
Links to other sites of interest   go!
 
Cysylltiadau
Cysylltiadau i safleoedd eraill o ddiddordeb  awê!


betws-y-coed snowdonia national park

Designed and produced
by PJ WebWorks© 1999-2001

HomeAbout this siteThe AreaPlaces to StayThe Welsh Language
Things to DoMyths & LegendsLocal HistoryEventsLinks • Site Map

betws-y-coed lies in the snowdonia national park
betws-y-coed