Croeso Betws - a site providing accommodation around Betws-y-Coed, Snowdonia, North Wales. Bed & Breakfast, Bed and Breakfast, B&B, B and B, camping, campsites, campsite or whatever! Myths and Legends from around Betws-y-Coed, Snowdonia, North Wales.
betws-y-coed
snowdonia
home
about the Croeso Betws site around betws-y-coed, snowdonia, north wales accommodation around betws-y-coed, snowdonia, north wales Cymraeg - the Welsh language is spoken by 65% of people in Snowdonia National Park things to do around betws-y-coed, snowdonia, north wales myths and legends from snowdonia local history around betws-y-coed, snowdonia, north wales events around betws-y-coed, snowdonia, north wales links of interest site map

Myths and Legends from around Betws-y-Coed, Snowdonia, North Wales.

local myths & legends
© Delweddau Algieri Images

Wales has innumerable myths and legends - stories of magic and witches and wizards, of beasts and fantastic animals, of giants and dwarfs and brave princes, and, of course, heroes. And Snowdonia, and especially the Betws-y-Coed area, has an abundant share of these. This section includes some of these stories.

Just click on the sheep to find out more!

Mae gan Gymru nifer di-rif o hanesion a chwedlau - storïau am hud a gwrachod a dewiniaid, am fwystfilod ac anifeiliaid rhyfeddol, am gewri a chorachod a thywysogion dewr, ac, wrth gwrs, am arwyr. Ac mae gan Eryri, ac yn enwedig ardal Betws-y-Coed, gyfran helaeth o rhain. Mae'r adran yma'n cynnwys rhai o'r storïau hyn.

Cliciwch ar y defaid i ddarganfod mwy!

Merlin and the Red Dragon of Wales Read about Merlin Myrddin a Draig Goch Cymru
Wibernant
The story of a dragon-like beast from near Penmachno
Read about the Wibernant Y Wibernant
Chwedl am fwystfil tebyg i ddraig o ardal Penmachno


betws-y-coed snowdonia national park

Designed and produced
by PJ WebWorks© 1999-2001

HomeAbout this siteThe AreaPlaces to StayThe Welsh Language
Things to Do • Myths & Legends • Local HistoryEventsLinksSite Map

betws-y-coed lies in the snowdonia national park
betws-y-coed