Snowdonia, North Wales - Betws-y-Coed - Croeso Betws - a Celtic site for the Betws-y-Coed area in the Snowdonia National Park, North Wales. Snowdonia, North Wales - Betws-y-Coed - Croeso Betws - a Celtic site for the Betws-y-Coed area in the Snowdonia National Park, North Wales.
betws-y-coed
snowdonia
home
about the Croeso Betws site around betws-y-coed, snowdonia, north wales accommodation around betws-y-coed, snowdonia, north wales Cymraeg - the Welsh language is spoken by 65% of people in Snowdonia National Park things to do around betws-y-coed, snowdonia, north wales myths and legends from snowdonia local history around betws-y-coed, snowdonia, north wales events around betws-y-coed, snowdonia, north wales links of interest site map

For info on Betws-y-Coed in Snowdonia - Croeso Betws - a Celtic site for Betws-y-Coed, Snowdonia, North Wales.

Greetings from Snowdonia, North Wales!

Snowdon from Capel Curig nr Betws-y-Coed in the Snowdonia National Park
© Delweddau Algieri Images
Cyfarchion o Eryri, Gogledd Cymru!

Welcome to the 'Croeso Betws' site, which is designed as a guide to the area of Betws-y-Coed in the stunning Snowdonia National Park, and to give you a flavour of its celtic culture and heritage. We hope that you enjoy this site, and that it enables you to get the most out of your visit to our beautiful homeland.

Welcome!

Croeso i safle 'Croeso Betws', sydd wedi ei lunio i'ch arwain o gwmpas ardal Betws-y-Coed ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ac i roi blas i chi o'i diwylliant ac etifeddiaeth celtaidd. Gobeithiwn wnewch fwynhau'r safle yma, ac fe wneith eich galluogi i gael y mwyaf o'ch ymweliad i'n gwlad brydferth.

Croeso!

Betws-y-Coed is ideally located for Snowdonia and North Wales.

Betws-y-Coed is a picturesque village within the Snowdonia National Park lying at the meeting point of the Conwy, Llugwy and Lledr rivers, and surrounded by the tree clad hills of the Gwydir Forest Park. Betws-y-Coed and the surrounding area is an ideal base from which to explore North Wales, and a warm and friendly welcome is assured for those seeking the clean mountain air and a chance to escape!

The area has a lot to offer the visitor looking for a true sense of Welsh Wales whether you are looking for a traditional farmhouse, a campsite or a bed & breakfast. Our accommodation section provides a list of places where you can stay and taste the real essence of the area and its traditions, and also hear the Welsh language which is spoken by about 65% of people living within the Snowdonia National Park.


Dolwyddelan Castle in Snowdonia near Betws-y-Coed

The area is steeped in celtic history, and the local people are proud of their language and culture that has been passed on from generation to generation down the centuries and is still as strong as ever. The natural beauty and cultural heritage of the area are waiting to be explored!

Mae Betws-y-Coed yn un o bentrefi prydferthaf Parc Cenedlaethol Eryri, yn gorwedd yn braf lle mae'r afonydd Conwy, Llugwy a Lledr yn cyfarfod, ac yng nghanol bryniau Parc Coedwig Gwydir. Mae Betws-y-Coed a'r ardal o'i amgylch yn le perfaith i aros i ymweld â phobman yng Ngogledd Cymru, a mae yna groeso cynnes yn wastad yn disgwyl i bawb sydd eisiau aer pûr y mynyddoedd a chyfle i ddianc!


View near Betws-y-Coed

Mae gan yr ardal lawer i'w gynnig i ymwelwyr sy'n chwilio am wir deimlad o Gymru Cymraeg, pe baech chi'n eisiau aros mewn ffermdy, gwersyll neu wely a brecwast. Mae ein adran o lefydd i aros yn cynnwys rhestr o lefydd lle gallwch aros i gael blas o wir hanfod yr ardal a'i draddodiadau, ac hefyd clywed yr iaith Gymraeg, sy'n cael ei siarad gan tua 65% o'r bobl sy'n byw ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae'r ardal yn llawn hanes a thraddodiadau celtaidd, ac mae'r bobl lleol yn falch iawn o'u iaith a'u diwylliant, sydd wedi eu trosglwyddo lawr o genhedlaeth i genhedlaeth ar hyd y canrifoedd, ac sydd dal mor gryf ag erioed. Mae harddwch naturiol ac etifeddiaeth diwylliannol yr ardal yn disgwyl i chi eu darganfod!


betws-y-coed snowdonia national park

Designed and produced
by PJ WebWorks© 1999-2001

Home • About this site • The AreaPlaces to StayThe Welsh Language
Things to DoMyths & LegendsLocal HistoryEventsLinksSite Map

betws-y-coed lies in the snowdonia national park
betws-y-coed