Croeso Betws - a site providing accommodation around Betws-y-Coed, Snowdonia, North Wales. Bed & Breakfast, Bed and Breakfast, B&B, B and B, camping, campsites, campsite or whatever! The Welsh language - yr iaith Gymraeg
betws-y-coed
snowdonia
home
about the Croeso Betws site around betws-y-coed, snowdonia, north wales accommodation around betws-y-coed, snowdonia, north wales Cymraeg - the Welsh language is spoken by 65% of people in Snowdonia National Park things to do around betws-y-coed, snowdonia, north wales myths and legends from snowdonia local history around betws-y-coed, snowdonia, north wales events around betws-y-coed, snowdonia, north wales links of interest site map

betws-y-coed snowdonia north wales

bilingual sign

The Welsh language, although one of the oldest surviving languages in Europe, is still very much alive and healthy. This celtic language is spoken by around 65% of the inhabitants in the Snowdonia National Park, in which Betws-y-Coed lies, so don't be surprised if you hear it spoken - you are not being talked about, people are just going about their everyday business!


did you know?
Welsh is spoken by over 70% of people in North West Wales, but only 7% of people in the nation's capital, Cardiff.


Er bod yr iaith Gymraeg yn un o'r ieithoedd hynaf yn Ewrop mae hi dal llawer iawn yn fyw ac yn iach heddiw. Siaredir yr iaith geltaidd yma gan tua 65% o'r bobl sy'n byw ym Mharc Cenedlaethol Eryri, yn lle mae Betws-y-Coed wedi ei leoli, felly peidiwch a synnu os clywch hi'n cael ei siarad - nid yw pobl yn siarad amdanach, dim ond mynd o gwmpas eu bywyd arferol!


wyddoch chi?
Siaredir Cymraeg gan fwy na 70% o'r bobl yng Ngogledd Orllewin Cymru, ond dim ond gan 7% o'r bobl ym mhrifddinas y wlad, Caerdydd.


Just click on the sheep to find out more!

Cliciwch ar y defaid i ddarganfod mwy!

The History of the Welsh Language Read about the history of the Welsh Language Hanes yr Iaith Gymraeg
The Meanings of Welsh Place-names Read about the meaning of Welsh place names Beth mae Enwau Cymraeg Llefydd yn Feddwl
Some Welsh Phrases to Try Click here to try some Welsh phrases Rhai Pethau i'w Dweud yng Nghymraeg


betws-y-coed snowdonia national park

Designed and produced
by PJ WebWorks© 1999-2001

HomeAbout this siteThe AreaPlaces to Stay • The Welsh Language
Things to DoMyths & LegendsLocal HistoryEventsLinksSite Map

betws-y-coed lies in the snowdonia national park
betws-y-coed