Betws-y-Coed in Snowdonia, North Wales Around Betws-y-Coed - O gwmpas Betws-y-Coed
betws-y-coed
snowdonia
home
about the Croeso Betws site around betws-y-coed, snowdonia, north wales accommodation around betws-y-coed, snowdonia, north wales Cymraeg - the Welsh language is spoken by 65% of people in Snowdonia National Park things to do around betws-y-coed, snowdonia, north wales myths and legends from snowdonia local history around betws-y-coed, snowdonia, north wales events around betws-y-coed, snowdonia, north wales links of interest site map

Around Betws-y-Coed - O gwmpas Betws-y-Coed

tu hwnt i'r bont
Tu Hwnt i'r Bont
© Delweddau Algieri Images

This section gives you a flavour of the area around Betws-y-Coed in the Snowdonia National Park, which is steeped in Celtic history, and contains some of the most dramatic scenery in Europe. Information is also included on how to find this beautiful part of Snowdonia - this will hopefully be of use to you.

Just click on the sheep to find out more!

Mae'r adran yma'n rhoi blas i chi o'r ardal o gwmpas Betws-y-Coed ym Mharc Cenedlaethol Eryri - ardal yn llawn hanes Celtaidd, ac hefo rhai o'r golygfeydd mwyaf dramatig yn Ewrop. Mae yna wybodaeth hefyd ar sut i gael hyd i'r rhan brydferth yma o Eryri - gobeithio fydd hyn o fudd i chi.

Cliciwch ar y defaid i ddarganfod mwy!

A Quick Guide
A quick guide to this beautiful part of Wales.
Quick local guide Cyfeirydd Cyflym
Cyfeirydd cyflym i'r rhan brydferth yma o Gymru.
Local Map
Local map incuding key attractions.
Local map Map Lleol
Map lleol a'r prif atyniadau.
Photo Gallery
Photos of the area around Betws-y-Coed.
Quick local guide Oriel Ffotograffaidd
Lluniau o'r ardal o gwmpas Betws-y-Coed.
Where is Snowdonia?
Information on where Snowdonia is, and how you can get here.
Where is Snowdonia ? Lle mae Eryri?
Gwybodaeth am leoliad Eryri, ac sut i gyrraedd yma.
Factfiles
Information on places of interest in the area.
Factfiles Ffeiliau Ffeithiau
Gwybodaeth am lefydd o ddiddordeb yn yr ardal.


betws-y-coed snowdonia national park

Designed and produced
by PJ WebWorks© 1999-2001

HomeAbout this site • The Area • Places to StayThe Welsh Language
Things to DoMyths & LegendsLocal HistoryEventsLinksSite Map

betws-y-coed lies in the snowdonia national park
betws-y-coed