snowdonia, north wales - travel information how to get to betws-y-coed snowdonia north wales
betws-y-coed
snowdonia
home
about the Croeso Betws site around betws-y-coed, snowdonia, north wales accommodation around betws-y-coed, snowdonia, north wales Cymraeg - the Welsh language is spoken by 65% of people in Snowdonia National Park things to do around betws-y-coed, snowdonia, north wales myths and legends from snowdonia local history around betws-y-coed, snowdonia, north wales events around betws-y-coed, snowdonia, north wales links of interest site map
Area > Where is Snowdonia?

Where is Snowdonia?

Lle mae Eryri?


snowdonia wales to west of england

Snowdonia is situated in north-west Wales, and although it is not far from England, and easily accessible by road, train or coach, you will discover that it is a different world with its own language, traditions and dramatic scenery.Lleolir Eryri yng ngogledd-orllewin Cymru, ac er ddim yn bell o Loegr, ac yn hawdd ei gyrraedd hefo car, trên neu goets, fe ffeindiwch ei fod yn fyd gwahanol hefo iaith, traddodiadau a thirwedd dramatig ei hun.


The key road links are:

A55 - from Northern England & Scotland
A5 - from the Midlands and Southern England
A470 - from South Wales
A5 (Holyhead) - from Ireland via ferry

Public Transport into the area is also available.

Y prif ffyrdd yw:

A55 - o Ogledd Lloegr a'r Alban
A5 - o Ganolbarth a De Lloegr
A470 - o Dde Cymru
A5 (Caergybi) - o Iwerddon ar y fferi

Mae Cludiant Cyhoeddus i fewn i'r ardal ar gael hefyd.

snowdonia north wales travel map

By Car

Distances and travel times by car to Betws-y-Coed are shown below :

Hefo Car

Dangosir pellterau ac amserau teithio hefo car i Fetws-y-Coed islaw :

Location
Lle
Distance
(miles)

Pellter
(milltiroedd)
Time
(hours)

Amser
(oriau)
Location
Lle
Distance
(miles)

Pellter
(milltiroedd)
Time
(hours)

Amser
(oriau)
London 225 4:40 Heathrow Airport 224 4:25
Exeter 268 5:10 Gatwick Airport 261 5:05
Southampton 250 5:10 Dover 313 6:00
Cambridge 202 4:20 Felixtowe 270 5:35
Norwich 264 5:40 Hull 189 3:35
Cardiff 170 4:05 Holyhead 43 1:10
Birmingham 108 2:35 Fishguard 124 3:15
Manchester 91 2:00 Lake District 162 3:15
York 161 3:15 The Cotswolds 163 3:35
Newcastle-upon-Tyne 237 4:30 Cornwall 330 6:30
Edinburgh 296 5:45 Pembrokeshire 137 3:30
Inverness 455 8:55 Scottish Borders 240 4:40

By Train

There is a line running through the Conwy and Lledr valleys which has stations at Llanrwst, Betws-y-Coed and Dolwyddelan. To plan your journey use the Rail Travel Planner on the Links Page, and select one of the above as your destination.

Hefo Trên

Mae yna lein yn rhedeg trwy Dyffryn Conwy a Dyffryn Lledr ac mae yna orsafoedd yn Llanrwst, Betws-y-Coed a Dolwyddelan. I drefnu eich taith defnyddiwch y Trefnwr Taith Rheilffordd ar y Dudalen Cysylltiadau, a dewisiwch un o'r llefydd uwchlaw fel eich cyrchfan.


By Coach

National Express Coaches run a service to Llandudno Junction at the end of the Conwy Valley. A train or local bus can then be taken along the Conwy Valley. To plan your journey use the Coach Travel Planner on the Links Page, and select Llandudno Junction as your destination.

Hefo Coets

Mae bysus National Express yn rhedeg gwasanaeth i Gyffordd Llandudno yng ngheg Dyffryn Conwy. Gellir cymryd trên neu fws lleol wedyn i fyny Dyffryn Conwy. I drefnu eich taith defnyddiwch y Trefnwr Taith Coets ar y Dudalen Cysylltiadau, a dewisiwch Cyffordd Llandudno fel eich cyrchfan.


Local Taxis

Tacsis Lleol

R&S Travel - (01690) 760166betws-y-coed snowdonia national park

Designed and produced
by PJ WebWorks © 1999-2006

HomeAbout this siteThe AreaPlaces to StayThe Welsh Language
Things to DoMyths & LegendsLocal HistoryEventsLinksSite Map

betws-y-coed lies in the snowdonia national park
betws-y-coed